Att hela ett brustet hjärta
När vi blir djupt sårade gör det ont både fysiskt och känslomässigt. Vi stänger då ofta våra hjärtan för att slippa uppleva smärtan igen. Många stänger till om sitt hjärta redan i barndomen då de har känt sig avvisade på något sätt, kanske inte känt sig älskad för den man är. Minnet sitter dock kvar i kroppen, triggas av liknande situationer och leder till.....
http://app.mailerlite.com/g1i3h1

Läs hela inlägget »

Medvetenhet - Andlig mognad
Medvetenhet är en stark kraft för förändring.
Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och även för andra.

Medvetenhet är förmågan att vara fullständigt vaken och närvarande i ögonblicket. Om vi lyckas identifiera denna förmåga i oss själva och förstå den, har vi enligt Osho funnit nyckeln till självbehärskning, fokusering och frihet inom alla områden i livet......

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/452810086158/

Läs hela inlägget »

Läste ett fint och klokt inlägg angående en artikel i SvD om legitimerade och icke-legitimerade behandlare.

I artikeln drar man alla icke-legitimerade behandlare över en kam och kallar dem för kvacksalvare.

 

Barbro Curman, leg. psykolog svarar bl.a så här på inägget:

"I vår moderna tid ser jag det som primitivt att under ordet "alternativa" utan urskiljning brännmärka både seriösa och oseriösa utövare."

 

"Att från sin egen legitimation peka ut samtliga alternativa behandlare som kvacksalvare är för mig brist på respekt för andras kunskap och erfarenhet. Många har långa utbildningar inom sina fält och bidrar med nytänkande och kreativitet, som gagnar klienterna."

 

"Psykoterapiforskning har visat att det inte är själva metoden utan relationen mellan vårdgivare och klient som är avgörande."

 

"Att svepande döma ut alla alternativa metoder löser inte denna brännande fråga. En grupp av "de alternativa" behöver bättre utbildning och övervakning, en annan stor grupp behöver få respekt för de långa utbildningar de redan har."

 

Äntligen en klok människa som på ett respektfullt sätt ser på människor och deras olika kunskap, utbildning och erfarenhet istället för att skapa konkurrens och konflikter.

 

Länk till hela inlägget: 

http://www.facebook.com/l/pAQH9btMl/www.svd.se/opinion/brannpunkt/legitimation-inte-alltid-ett-skydd-for-klienten_7807214.svd

 

Länk till artikeln:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fritt-fram-for-psykisk-behandling_7791352.svd

Läs hela inlägget »