2012 > 05

 

"En vis man skulle säga att hälsa är den största välsignelsen, och själv förstå att dra lärdom av sin sjukdom."

Hippokrates (medicinens fader)

 

Allt är energi, även det som förefaller vara solitt. Allting vibrerar med en speciell, mätbar frekvens. Den högsta/snabbaste energin kallas för källenergi och ur den har allting uppstått. Du kommer från en källa av kärlek och välbefinnande.

När vi är i kontakt med källan är vi i kontakt med fridens och kärlekens energi. Då mår vi bra- känner oss glada, friska och framgångsrika, har kraft att uppfylla våra önskningar, lever i en känsla av överflöd och får tillgång till gudomlig vägledning, bl.a genom omständigheter och personer som vi stöter på i livet.

Vårt naturliga tillstånd är välbefinnande. Det finns ingen källa till ohälsa men det finns en källa till välbefinnande och hälsa, som vi alla har kontakt med, men som vi av olika anledningar blockerar - ibland medvetet men oftast omedvetet.

 

Ohälsa eller sjukdom är kroppens sätt att kommunicera med oss. Budskapet är att vi på något sätt blockerar vår kontakt med livsenergin - att vi har nått vår gräns, fysiskt eller psykiskt och att vi behöver göra förändringar i vår verklighetsuppfattning och lösa upp blockeringen.

Ohälsa är ett direkt resultat av obalans i vår inre värld som visar sig i den fysiska kroppen. Även olyckor och andra problem som vi drar till oss, är budskap ifrån vårt inre.

Symtom är varningssignaler som talar om att ett visst område i dig själv behöver din uppmärksamhet.

Så ohälsa är egentligen en gåva med syftet att återställa balansen i vår varelse.

Kropp och själ hör ihop och din fysiska kropp är en direkt återspegling av ditt själstillstånd.

Läs hela inlägget »