2012

 

"En vis man skulle säga att hälsa är den största välsignelsen, och själv förstå att dra lärdom av sin sjukdom."

Hippokrates (medicinens fader)

 

Allt är energi, även det som förefaller vara solitt. Allting vibrerar med en speciell, mätbar frekvens. Den högsta/snabbaste energin kallas för källenergi och ur den har allting uppstått. Du kommer från en källa av kärlek och välbefinnande.

När vi är i kontakt med källan är vi i kontakt med fridens och kärlekens energi. Då mår vi bra- känner oss glada, friska och framgångsrika, har kraft att uppfylla våra önskningar, lever i en känsla av överflöd och får tillgång till gudomlig vägledning, bl.a genom omständigheter och personer som vi stöter på i livet.

Vårt naturliga tillstånd är välbefinnande. Det finns ingen källa till ohälsa men det finns en källa till välbefinnande och hälsa, som vi alla har kontakt med, men som vi av olika anledningar blockerar - ibland medvetet men oftast omedvetet.

 

Ohälsa eller sjukdom är kroppens sätt att kommunicera med oss. Budskapet är att vi på något sätt blockerar vår kontakt med livsenergin - att vi har nått vår gräns, fysiskt eller psykiskt och att vi behöver göra förändringar i vår verklighetsuppfattning och lösa upp blockeringen.

Ohälsa är ett direkt resultat av obalans i vår inre värld som visar sig i den fysiska kroppen. Även olyckor och andra problem som vi drar till oss, är budskap ifrån vårt inre.

Symtom är varningssignaler som talar om att ett visst område i dig själv behöver din uppmärksamhet.

Så ohälsa är egentligen en gåva med syftet att återställa balansen i vår varelse.

Kropp och själ hör ihop och din fysiska kropp är en direkt återspegling av ditt själstillstånd.

Läs hela inlägget »

Härom veckan hamnade jag i en situation där jag började jämföra mig med en annan person och upptäckte ganska snart hur det dränerade mig på energi och självförtroende. Så skönt att jag är medveten och har verktyg för att vända på en sådan situation. För 10-15 år sedan saknade jag den medvetenheten och även verktygen, vilket höll mig kvar i ett negativt tillstånd alldeles för länge.

 

Att jämföra sig med någon annan är alltid en egobaserad destruktiv handling, antingen du hamnar i över– eller underläge. Du tappar energi och tron på dig själv eller så blir du beroende av att "trampa" på andra för att få energi, vilket inte är ett sant och varaktigt tillstånd. Du står och stampar på samma ställe eller så går du baklänges istället för att utvecklas.

Vi är alla lika i vår innersta kärna men utåt sätt är vi väldigt olika och utvecklas på olika sätt och i olika takt.

Det som är rätt för dig kanske inte alls passar någon annan. Vissa går framåt i livet med stora steg medan andra är mer försiktiga och behöver tid på sig.

 

Lise Bourbeau beskriver det så fint i en av sina böcker;

"Anledningen till att vi befinner oss på den här planeten är att vi ska lära oss uttrycka gudomlig perfektion och vi kommer att göra det på vårt eget sätt – med vår egen stil – på vår egen väg. När våra själar skapades, fick vi alla vars ett likadant pussel. Eftersom var och en av oss är unik, kommer vi att lägga pusslet på vårt eget sätt. Några kommer att lägga det snabbare än andra, några börjar vid kanten, några med hjälp av färgerna. De flesta kommer att börja med det som vi kan identifiera på måfå. Till slut, för att komplettera vår evolution, måste vi lägga färdigt pusslet."

 

Vem är du?

Koncentrera dig på ditt eget pussel. Se dig själv och din unikhet, bli medveten om dig själv och lär dig att tycka om dig själv, som du är.

Det svåraste är kanske att lära sig tycka om den man är eftersom vi ofta är så programmerade att vi ska vara på ett speciellt sätt, duktiga, effektiva, utåtriktade osv. för att duga som människor. Vi känner av förväntningarna ifrån omvärlden.

Men när du slutar att jämföra dig med andra och blir nyfiken på vem du är och lär dig att tycka om det du ser, så kommer du att märka att din energi höjs och din empatiska förmåga utvecklas. Är du nyfiken på dig själv och låter bli att döma och kritisera det du ser så kommer du också sluta jämföra dig med andra för att istället se den unika varelse du är......och alla andra är.

Läs hela inlägget »

Vilken spännande tid vi lever i just nu, i förändringarnas tid........

Vid millennieskiftet skedde det ett globalt energiskifte. År 2000 gick vi in i en ny tidsålder – Vattumannens tidsålder - då vi kommer att utveckla andligheten och söka oss inåt istället för utåt.

Vattumannens tidsålder innebär ett nytt sätt att se på världen, ett nytt tänkande och en ny förståelse för oss själva som de komplexa multidimensionella andliga varelser vi är. I och med det utvecklar vi bl.a. ett helt nytt sätt att se på sjukdomar och läkande, hur vi påverkar det själva från både en medveten och undermedveten/omedveten nivå, och att vi behöver vända oss inåt för att få till stånd ett helande.

Med hjälp av Hypnos, meditation, healing, energimedicin/energiterapi och andra alternativa behandlingsmetoder går man på djupet för att komma åt och lösa upp orsaken till symtomet istället för att bara behandla symtomet.

Det spelar ingen roll hur länge vi har haft våra negativa mönster, en sjukdom, en dålig relation, bristande ekonomi eller bara tyckt illa om oss själva – vi kan påbörja förändringen idag!

 

"om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsaken till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom."

Hippokrates (medicinens fader)

Läs hela inlägget »