Suggestionsterapi
I suggestionsterapin arbetar man med att byta ut negativa tankar eller föreställningar mot positiva sådana.

Under hypnos/djupavslappning får man ta emot förslag på nya tankar, nytt beteende eller förändrade attityder till ett problem eller en ovana.

Naturligtvis accepteras inga budskap som strider mot de egna personliga övertygelserna.

Suggestionsterapin hjälper till att ta fram optimism och självförtroende för att komma tillrätta med en ovana men för att det ska kunna fungera krävs motivation och självdisciplin.

 

Det här är en metod som endast är symtomlindrande och som inte löser upp djupare liggande orsaker.

Suggestionsterapi används vid rökavvänjning, sötsug, viktkontroll, examensnerver m.m. och som ett komplement till annan terapi.

 

KLIENTBERÄTTELSER Här kan du gå in och läsa vad några av mina klienter har upplevt.