Regressionsterapi/Tidigare Liv

Ordet regression betyder återgång eller tillbakagång och det är vad man fokuserar på i den här terapin. Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar eller känslor antingen från nuvarande liv eller ifrån ett tidigare liv.

 

Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men de flesta kommer för att lösa upp blockeringar som skapar problem eller för att man känner att man har fastnat i sin
utveckling.

 

Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv, och som nu bara hindrar eller påverkar en på ett negativt
sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man släpper taget om problemet och kan göra de förändringar som eventuellt behövs.

 

Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda.

 

Olika typer av regression:
Barndom – tonår
Tidigare liv
Till livmodern
Inre resor

 

Regressionsterapi använder man vid rädslor och fobier, ångest, relationsproblem, personlig/andlig utveckling, fysiska problem m.m

 

Kontakt

 

 

 

 

 

KLIENTBERÄTTELSER Här kan du gå in och läsa vad några av mina klienter har upplevt.

Boktips:

Upptäck dina tidigare liv av Glenn Williston och Judith Johnstone

 

Shanti Devi - en berättelse om reinkarnation av Sture Lönnerstrand

 

Många liv Många mästare av Brian Weiss