Hypnoterapi

Hypnoterapi är ett samlingsnamn för terapi under hypnos/djupavslappning. I det hypnotiska tillståndet använder man olika tekniker som t.ex. analys, regression eller suggestion.

Det är ett djupt avlappnat tillstånd där man vänder fokus och koncentrationen inåt. Under hypnosen får man en djup kontakt med sitt inre och med kroppens självläkande förmåga.

I vardagen går vi ofta in i liknande trancetillstånd t.ex. när vi sitter och kör bil, när vi ser en film eller läser en bra bok. Man går helt enkelt upp i det man gör och glömmer omvärlden.

 

I tusentals år har man använt hypnos för att påskynda läkning,
bearbeta händelser, lösa upp psykiska problem, hantera stress och för att få kontakt med sina egna inre resurser.

När hypnosen används inom terapeutisk eller medicinsk verksamhet är klienten i hög grad delaktig och samarbetet mellan klient och terapeut är viktigt för ett bra resultat.

 

Personer som befinner sig under hypnos är inte på något vis medvetslösa eller sovande. De är fullt medvetna om de vardagliga ljuden i omgivningen men på något sätt blir de oviktiga i sammanhanget då klienten koncentrerar sig på hypnoterapeutens röst eller de inre bilderna och upplevelserna.

 

Man förlorar aldrig kontrollen eller ger upp sin fria vilja. Därför kan man också - om man av någon anledning vill - själv bryta hypnosen. Man kan aldrig bli behärskad eller manipulerad mot sin vilja och man kan heller inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd.

 

De flesta upplever hypnosen mycket behaglig och många erfar en härlig flytande känsla eller en varm, behaglig tung känsla.
Det finns alltså ingen speciell hypnoskänsla utan man kan mer beskriva det som en mental och fysisk avslappning, men med en ökad inre vakenhet och koncentrationsförmåga.

 

Till kontakt

KLIENTBERÄTTELSER Här kan du gå in och läsa vad några av mina klienter har upplevt.