Behandlingar

De människor som kommer till mig har olika problemställningar, såsom oro, ångest, stress, utmattning, nedstämdhet, en känsla av att ha fastnat, dålig självkänsla, mardrömmar, rädslor och fobier, sömnproblem, m.m. Men problem, symtom och smärtor ser jag som budskap ifrån kroppen och själen att det finns en inre - ofta omedveten - stress som skapar obalanser i kroppens olika system. Forskning visar på att 90-95% av alla besvär, all ohälsa och sjukdom kommer ur en orsak, och det är just inre STRESS.


Stressen du bär inom dig kan t.ex. komma ur negativa inre bilder och konflikter, destruktiva tankemönster, obearbetade känslor och upplevelser, övertygelser och beslut som inte gagnar dig längre och som får dig att känna sorg, vrede, frustration, oro eller nedstämdhet. Allt detta kan också orsaka ett beteende som du egentligen inte önskar eller tycker om, och som påverkar dina nära relationer på ett negativt sätt.

Många människor söker efter en quick fix när det gäller att bli av med sina problem. Hypnosterapi/Coaching är ingen quickfix där man tar bort symtomen, men man kan korta ner behandlingstiden väsentligt eftersom man kommer åt grundproblemet snabbare och kan orsaksbehandla istället för symtombehandla.


Många av de klienter som kommer till mig är också Högkänsliga personer - HSP - som har blivit fel bemötta under livet, haft svårt att förstå sig på och hantera sin känslighet och därmed utvecklat olika rädslor och problem som ångest, fobier, tvångstankar, depression osv.

(Här kan du läsa mer om HSP)
 

Under mina år som terapeut har jag samlat på mig mycket erfarenheter och olika behandlingsformer/tekniker för att kunna tillgodose människors olika behov och för att kunna hjälpa på bästa sätt. Ofta blir det en kombination av tekniker. Teknikerna är dock bara en del av arbetet. Det viktigaste i behandlingen är alltid närvaron, tilliten och kommunikationen/samarbetet oss emellan.

Vissa problemställningar är lätta att komma till rätta med, medan andra problem kräver mer tid, engagemang, djup inre reflektion och eget arbete och då är det bra med ett stabilt stöd från en terapeut/coach under en tid.
 

Samarbete
Det jag brinner mest för är att hjälpa till med att medvetandegöra och skapa djupgående positiva förändringar i människors liv - oavsett mål och hur det ser ut idag.

Men det är viktigt att du är redo att ta itu med ditt liv, att du förstår att det är ett samarbete och att du är nyfiken på och engagerar dig i din egen process. 

Då hjälper och stöttar jag dig gärna att finna ny kraft och livsglädje, självläkning och kärlek till dig själv........och kanske hitta en ny väg i livet.
 

Jag arbetar självklart under sekretess – innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.
 

Till kontakt

Prislista

 

Friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt enligt Skatteverket: 
HYPNOS -  i syfte att nå avslappning och minska stress eller vid rökavvänjning/nikotinavvänjning.
YOGA
STRESSHANTERING
MINDFULNESS som stresshantering
MEDITATION som stresshantering
MENTAL TRÄNING som stresshantering

KLIENTBERÄTTELSER Här kan du gå in och läsa vad några av mina klienter har upplevt.